Kontrola procedury uproszczonej – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Kontrola procedury uproszczonej

Upływa drugi rok praktycznej realizacji procedury uproszczonej, obecnie już ponad 600 firm korzysta z tego rodzaju ułatwień. Organ celny, dwa razy w ciągu roku kalendarzowego jest zobowiązany, w myśl § 9 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 września 1999r. w sprawie warunków wykonywania czynności kontroli celnej /Dz. U. Nr 80 poz. 909/ do przeprowadzenia kontroli dokumentów, danych handlowych i księgowości w celu stwierdzenia, czy przepisy dotyczące procedury uproszczonej były właściwie stosowane i czy osoba ta nie naruszyła przepisów prawa związanego z przywozem lub wywozem towarów. [...]
1/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość