Znajdź artykuł

Kontrola pojazdów nienormatywnych przeprowadzana przez organy celne na polskich przejściach granicznych (część pierwsza)

 ... W obecnym stanie prawnym - po nowelizacji ustawy o drogach publicznych - pojazdem nienormatywnym nazywany jest pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych przewidzianych dla danej drogi w przepisach ustawy, albo którego wymiary i masa wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych w przepisach o ruchu drogowym, z wyłączeniem autobusów w zakresie nacisków osi. [...]
10/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość