Znajdź artykuł

Konsolidacja służb skarbowych i celnych

W dniu 14 czerwca 2007 roku w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli ogólnopolskich związków zawodowych pracowników i funkcjonariuszy zatrudnionych w służbach podległych Ministrowi Finansów. W trakcie spotkania przedstawione zostały stanowiska poszczególnych organizacji w sprawie projektów ustaw dotyczących Krajowej Administracji Skarbowej. Stanowiska poszczególnych organizacji nie we wszystkich kwestiach - również zasadniczych - są zbieżne, ale w toku konstruktywnej i otwartej dyskusji opracowano wspólne postulaty, które przedstawiono obecnemu na spotkaniu Panu Marianowi Banasiowi - Szefowi Służby Celnej. [...]
7/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość