Znajdź artykuł

Konsekwencje uchylenia lub zmiany interpretacji indywidualnej

3 strony – 12900 znaków Dotychczasowe publikacje zajmujące się problematyką tzw. interpretacji indywidualnych, czyli interpretacji prawa podatkowego wydawanych od 1 lipca 2007 r. na pisemny wniosek zainteresowanych osób lub podmiotów w ich indywidualnych sprawach, skupiają się zasadniczo na dwóch aspektach, tj. na sposobie (procedurze) ich uzyskania i ewentualnego zaskarżenia niekorzystnej dla wnioskodawcy interpretacji, oraz na korzyściach podatnika wynikających z uzyskania interpretacji. Zadaniem niniejszego artykułu jest przedstawienie sytuacji podatnika w przypadku uchylenia lub [...]
12/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość