Znajdź artykuł

Konsekwencje prawne przedstawicielstwa podatkowego agencji celnej w imporcie towarów w oparciu o art. 33a ustawy VAT

The legal consequences of a tax representative of the customs agency in the import of goods on the basis of art. 33a of the VAT Act

Obecnie pojawiło się nowe oszustwo podatkowe w zakresie podatku VAT, gdzie ofiarą padają agencje celne. W tym rodzaju oszustw podatkowych, podobnie, jak w oszustwach karuzelowych, występuje znikający podatnik, z tą różnicą, że niewywiązywanie się z obowiązków podatkowych przez znikającego podatnika nie powoduje strat dla budżetu państwa, ale powoduje poważne straty i trudności dla funkcjonowania agencji celnych, które to działania w najbliższym czasie mogą doprowadzić ich do upadłości.[...]
12/2016 str. 466

Kup aby przeczytać całość