Znajdź artykuł

Koniec Umowy z Cotonou i początek nowej generacji porozumień z krajami AKP

6 stron – 21 900 znaki W 2000 roku zawarto umowę z Cotonou. Była ona wynikiem prac kolejnych Konwencji w Lome (1975 – 1989) gdzie współpracowali przedstawiciele krajów Wspólnoty Europejskiej i grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (kraje AKP). Zawiera ona regulację handlową, która zgodnie z art. 37 ust. 1 przestała obowiązywać dnia 31.12.2007 r. [...]
1/2009 str. 0

Kup aby przeczytać całość