Koncesjonowanie obrotu towarowego z zagranicą – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Koncesjonowanie obrotu towarowego z zagranicą

Ożywienie gospodarki narodowej spowodowane reformami gospodarczymi przeprowadzanymi od początku lat osiemdziesiątych oraz zmiany polityczne i ekonomiczne przyczyniły się do konieczności dostosowania ustawodawstwa polskiego do nowych warunków. Jednym z najważniejszych aktów prawnych jaki wtedy został opracowany i wprowadzony w życie była ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej opublikowana w dzienniku Ustaw Nr 41, poz. 324 (wielokrotnie później zmieniana i poprawiana) zwana dalej "ustawą o działalności gospodarczej. Przypominała ona zapomnianą instytucję prawną stanowiącą jedną z form ingerencji administracji w strefę gospodarki - koncesję. W języku potocznym koncesja to: upoważnienie do wykonywania jakieś działalności, głównie gospodarczej lub ustępstwo na rzecz czegoś lub kogoś.[...]
12/1996 str. 0

Kup aby przeczytać całość