Koncentrat z naturalnym cukrem – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Koncentrat z naturalnym cukrem

Prezes Głównego Urzędu Ceł stwierdził nieważność decyzji Dyrektora Urzędu Celnego w M. o wymiarze cła. W uzasadnieniu decyzji podał, że spółka sprowadziła koncentrat ananasowy. Towar ten odprawiono, przy czym zdaniem organu nieprawidłowo go zaklasyfikowano według kodu PCN 2009 40 99 0, ze stawką celną 30%. Zdaniem organu celnego, zastosowanie nieprawidłowego kodu PCN spowodowało zaniżenie należności celnych i w ten sposób rażąco naruszono prawo w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 kpa.[...]
5/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość