Komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Ceł – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Ceł

np 1. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Ceł nr 20 z dnia 27 marca 1998 r. w sprawie ujednolicenia oznaczania dokumentów stosowanych w administracji celnej oraz dokumentów przewozowych potwierdzanych przez administrację celną. W komunikacie przypomniano zasady wpisywania pozycji ewidencji w dokumentach stosowanych w toku wykonywania kontroli celnej. Zgodnie z § 6 ust. 3 zarządzenia Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 23 września 1997 r. w sprawie ewidencji towarów, wzorów rejestrów, innych dokumentów ewidencyjnych, formularzy i rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej i osób zobowiązanych do ich przechowywania oraz warunków i trybu rejestrowania kwot należności. (Monitor Polski nr 70, poz. 699), pozycję ewidencji wpisuje się według wzoru : [...]
6/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość