Komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Ceł – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Ceł

1. Komunikat Nr 109 Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 2 grudnia 1997 r. (DNC-II-541-125/97-1471) w sprawie odpraw celnych czasowych samochodów zarejestrowanych w RFN, zaopatrzonych w tymczasowe tablice rejestracyjne. Powołując się na stanowisko Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej oraz na art. 35 i 36 Konwencji o ruchu drogowym sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (załącznik do Dziennika Ustaw Nr 5 z 1988 r.) wyjaśniono, że samochody zaopatrzone w niemieckie tzw. czerwone tablice rejestracyjne, mogą być przedmiotem odprawy czasowej. [...]
1/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość