Komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Ceł – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Ceł

1. Komunikat nr 85 Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 17 września 1997 r. (DTC-II-500-119/97/2808) w sprawie postępowania organów celnych przy ustalaniu wartości celnej trofeów myśliwskich objętych pozycjami taryfy celnej: 0507, 4301, 9601. Mając na uwadze konieczność ujednolicenie postępowania związanego z ustaleniem wartości celnej trofeów myśliwskich, w przypadku braku możliwości zastosowania art. 26 ust. 1 0raz art. 28-30a Prawa celnego, polecono stosować art. 30b tej ustawy. Wartość celna w tym przypadku, może być ustalona także na podstawie danych dostępnych na polskim obszarze celnym jak np. pisemna wycena trofeów dokonana przez eksperta z ogrodu zoologicznego lub Polskiego Związku Łowieckiego. [...]
11/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość