Komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Ceł – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Ceł

np. 1. Komunikat nr 25 Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 20 marca 1997 r. (DTC-I-500A-15/97/173MN) w sprawie pozwoleń wartościowych wydawanych przez Ministra Gospodarki. W komunikacie poinformowano, że pozwolenia wydawane w ramach kontyngentów wartościowych mogą być przekraczane w wyniku zmiany kursów walutowych maksymalnie o 5%. W przypadku, gdy różnica przekracza 5% podmioty gospodarcze winny zgłosić się do Departamentu Regulacji Obrotu z Zagranicą w Ministerstwie Gospodarki ze stosownym wnioskiem w celu dokonania odpowiedniej zmiany wartości pozwolenia. [...]
5/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość