Komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Ceł – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Ceł

np. 1. Komunikat Nr 88 Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 24 grudnia 1996 r. (DNC-I-541-79/96/AS) w sprawie wywozu za granicę powszechnych świadectw udziałowych. Na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów w komunikacie wyjaśniono, że powszechne świadectwa udziałowe (NFI) nie są wartością dewizową w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 2 grudnia 1994 r. Prawo dewizowe (Dziennik Ustaw Nr 132, poz. 703 z późniejszymi zmianami). W związku z powyższym tych świadectw nie dotyczą przepisy ograniczające wywóz i przesyłanie za granicę wartości dewizowych. [...]
3/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość