Komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Ceł – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Ceł

np. 1. Komunikat Nr 78 Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 23 listopada 1996 r. (DNC-I-07-4-3/96/1283/JK) w sprawie przedłużania karnetów ATA. W komunikacie przypomniano zasadę, że karnet ATA można zastąpić nowym karnetem tylko jeden raz. W wyjątkowych wypadkach dyrektor urzędu celnego może wyrazić zgodę na powtórne wystawienie nowego karnetu. Przypomniano ponadto, iż w wypadku wystawienia nowego karnetu przez zagraniczne zrzeszenie, potrzebna jest także zgoda polskiego gwaranta - Krajowej Izby Gospodarczej - Polskiej Izby Handlu Zagranicznego. [...]
2/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość