Komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Ceł – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Ceł

np. 1.Komunikat Nr 76 Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 25 listopada 1996 r. (DNC-I-0170-3/96/453/JK) w sprawie odprawy celnej wojskowych zespołów inspekcyjnych i załóg środków transportowych. W Komunikacie zamieszczono informację, iż zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1996 r. nr 32/96 w sprawie realizacji przez Rzeczpospolitą Polską zobowiązań międzynarodowych dotyczących kontroli zbrojeń, rozbrojenia oraz budowy zaufania i bezpieczeństwa w Europie, odprawy celne zespołów inspekcyjnych i załóg środków transportowych odbywać się będą według zasad przyjętych dla personelu dyplomatycznego. Wolny od cła jest bagaż, sprzęt i wyposażenie tych zespołów. Powyższy tryb stosuje się na podstawie zezwolenia wydanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. [...]
1/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość