Komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Ceł – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Ceł

np. 1. Komunikat Nr 57 Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 27 sierpnia 1996 r. (DNC-I-584-6/961666/AS) w sprawie wystawiania świadectw CITES przez organy Litwy, Łotwy i Estonii. W komunikacie poinformowano, że przywóz zwierząt chronionych z Litwy, Łotwy i Estonii odbywać się może tylko na podstawie świadectw CITES wystawianych przez upoważnione organy tych państw w oparciu o przepisy konwencji z 3 marca 1973 r. o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 112 z 1991 r.). Świadectwa takie wystawione przez organy Federacji Rosyjskiej nie są ważne. [...]
11/1996 str. 0

Kup aby przeczytać całość