Znajdź artykuł

Komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Ceł

1. Komunikat nr 111 Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 5 grudnia 1997 r. (DNC-II-0720-338/97/2760) w sprawie przyjęcia przez Wspólny Komitet WE/EFTA “Wspólny Tranzyt i SAD” dokumentu nr XXI/175/94 “Kompendium uzgodnień administracyjnych, wniosków i wykładni dotyczących procedury tranzytu i Jednolitego Dokumentu Administracyjnego”. W dniu 23 lipca 1997 r. Wspólny Komitet przyjął dokument nr XXI/175/94 jako uzupełnienie przepisów Konwencji z dnia 20 maja 1987 r. o Wspólnej Procedurze Tranzytowej i Konwencji z dnia 28 kwietnia 1987 r. w sprawie uproszczenia formalności w obrocie towarowym. Kompendium stanowiące załącznik do komunikatu z uwagi na swoją objętośc (ok. 250 stron) zostało przesłane jedynie do wszystkich urzędów celnych i tylko tam jest dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Powyższe Kompendium jest oficjalnym dokumentem, stanowiącym rodzaj przepisów wykonawczych do wyżej wymienionych Konwencji. Zawiera dodatkowe zapisy oraz interpretacje w zakresie m. in. postępowania w urzędach celnych związanych z przewozem towarów w ramach WPT, wszczynania i prowadzenia procedury poszukiwawczej oraz procedury powtórnej kontroli, uproszczeń dla przewozów w transporcie kolejowym, lotniczym i morskim a także zawiera wzory stempli i zamknięc celnych. [...]
3/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość