Znajdź artykuł

Komunikat z dnia 22 kwietnia 2013 r. dotyczący elektronicznych zgłoszeń celnych w procedurach przywozowych.

Ministerstwo Finansów uprzejmie przypomina, że stosownie do informacji przekazanych w komunikacie z dnia 18 stycznia 2013 r., z dniem 1 maja br. możliwe będą tylko dwie formy zgłoszenia importowego: elektroniczna (podpisany kluczem komunikat zgłoszenia celnego) albo wyłącznie papierowa (dokument SAD). Począwszy od tego dnia zgłoszenie celne w postaci niepodpisanego kluczem komunikatu elektronicznego zostanie odrzucone przez system CELINA na etapie walidacji systemowej. [...]
5/2013 str. 0

Kup aby przeczytać całość