Komunikat w sprawie ograniczeń w przywozie towarów dla mieszkańców stref nadgranicznych – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Komunikat w sprawie ograniczeń w przywozie towarów dla mieszkańców stref nadgranicznych

W związku z pojawiającymi się na łamach prasy oraz w mediach elektronicznych informacjami dotyczącymi wprowadzanych od 1 stycznia 2002 r. ograniczeń w przywozie towarów dla mieszkańców stref nadgranicznych Ministerstwo Finansów wyjaśnia, iż przekazana przez GUC informacja dotycząca wartości 1 EURO wyrobów alkoholowych, które mogą być zwolnione od cła przywożonych przez osoby zamieszkałe w strefie nadgranicznej nie odpowiada faktycznej treści przepisu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2001r. w sprawie zwolnienia od cła towarów przywożonych w bagażu osobistym podróżnego. Stosownie do postanowień §3 ww. rozporządzenia Ministra Finansów osoby mieszkające w strefie nadgranicznej mogą przywieźć bez cła 0,5 l alkoholu. Powyższa regulacja nie wprowadza natomiast na przywóz alkoholu żadnych ograniczeń wartościowych. [...]
1/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość