Komunikat Nr 2Prezesa Głównego Urzędu Ceł – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Komunikat Nr 2Prezesa Głównego Urzędu Ceł

Komunikat Nr 2 Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 10 stycznia 1996 r.(DNC-VI-503-189/95) (BIULETYN nr 1/96, poz. 4)w sprawie wykazu podmiotów posiadających zezwolenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł na prowadzenie działalności usługowej jako agencji celnej.[...]
4/1996 str. 0

Kup aby przeczytać całość