Znajdź artykuł

Komunikat Ministerstwa Finansów – AEO i agenci celni

W związku z pojawiającymi się w prasie nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi powiązań instytucji upoważnionego przedsiębiorcy AEO z procedurą uproszczoną oraz instytucją agenta celnego uprzejmie wyjaśniam, iż obecnie obowiązujące przepisy nie uzależniają możliwości posiadania pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej od posiadania statusu AEO. Upoważniony przedsiębiorca AEO nie zastąpi również instytucji agenta celnego. [...]
12/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość