Kompromisowe rozstrzygnięcia Konferencji Ministerialnej Światowej Organizacji Handlu ( WTO) Hongkong, grudzień 2005 r. – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Kompromisowe rozstrzygnięcia Konferencji Ministerialnej Światowej Organizacji Handlu ( WTO) Hongkong, grudzień 2005 r.

Deklaracja ministerialna, kończąca szczyt WTO w Hongkongu (13-18 grudnia 2005 r.), wytycza kierunki działania tej organizacji, zmierzające do dalszego obniżania barier celnych w handlu światowym na najbliższe lata. Osiągnięte porozumienie oceniono jako skromny kompromis, mniejszy od oczekiwanego. Najważniejsze jednak jest to, że nie doszło do zerwania rozmów, jak to miało miejsce w przeszłości w Cancun i Seattle. Szósta Konferencja Ministerialna WTO odbyła się w dniach 13 – 18 grudnia 2005 r. w Chinach w Hongkongu. Konferencja jest najwyższym organem decyzyjnym WTO, wytyczającym kierunki liberalizacji handlu światowego. Zbiera się przynajmniej raz na dwa lata. Jej obrady są okazją do wymiany poglądów i pogodzenia interesów gospodarczych 149 państw członkowskich w celu zawarcia ostatecznej umowy handlowej ( na zakończenie rundy 5-letnich negocjacji), sankcjonującej otwarcie rynków na handel światowy, co, jak się przewiduje, powinno nastąpić najpóźniej na początku 2007 r. 3 strony - 9010 znaków [...]
3/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość