Znajdź artykuł

Kompromis UE – Chiny w sprawie importu tekstyliów

 ... Krótka historia                Chiny wstępując do Światowej Organizacji Handlu w 2001 r. wyraziły zgodę, że w przypadku nadmiernego (gwałtownego) importu chińskich tekstyliów kraje członkowskie WTO mogą skorzystać ze środków ochronnych w celu jego ograniczenia i wyznaczyć wzrost tego importu na poziomie 7,5 % wartości z poprzedniego roku. Aby wprowadzić takie ograniczenie należy - zgodnie z zasadami tej organizacji - wcześniej udowodnić, że krajowi producenci towarów podobnych ponoszą dotkliwe straty na skutek chińskiego importu.  Ochronna taka może być wprowadzona jedynie do 2008 r. ...[...]
7/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość