Znajdź artykuł

Kompleksowe podejście do handlu z krajami rozwijającymi się

...  Jest to pierwszy od wielu lat kompleksowy dokument określający główne założenia i zadania polityki zagranicznej oraz współpracy gospodarczej z krajami rozwijającymi się (KR), cele i instrumenty jej realizacji, jak również zawierający oceny i rekomendacje co do dalszych perspektyw rozwoju stosunków z tymi krajami. Z ponad 150 krajów pozaeuropejskich wyodrębnione zostały państwa priorytetowe: ...[...]
3/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość