Komitet Rady Europy grozi palcem – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Komitet Rady Europy grozi palcem

Za dużo gospodarzy Obowiązek montowania wag do ważenia samochodów ciężarowych przekraczających granicę spoczywa na wojewodach. Koszty obsługi tych urządzeń ponoszą służby celne, a pieniądze wpływające z ewentualnych opłat za przeciążenie bierze minister transportu. Czy ten układ może dobrze funkcjonować ? - Z całą pewnością potrzeba tu nowych rozwiązań - powiedział dyplomatycznie Zbigniew Bujak, Prezes GUC podczas niedawnego pobytu w Katowicach. Dodał, że tylko na trzech polskich przejściach granicznych są sprawne wagi do ważenia samochodów ciężarowych. [...]
4/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość