Znajdź artykuł

Komisja Europejska zaostrza walkę z dopalaczami

Wśród nowych unijnych propozycji jest radykalne przyspieszenie procedury wycofywania z rynku substancji psychoaktywnych. Są one stosowane zamiast nielegalnych narkotyków, a ich liczba w UE w latach 2009-2012 potroiła się. Dopalacze - podobnie jak kokaina czy ekstazy - stanowią śmiertelne niebezpieczeństwo. W Polsce prawie co dziesiąty młody człowiek w wieku 15-24 lata przynajmniej raz spróbował tego typu substancji. [...]
10/2013 str. 0

Kup aby przeczytać całość