Znajdź artykuł

Kolizja Nomenklatury Scalonej z Międzynarodową konwencją w sprawie zharmonizowanego systemu oznaczania i kodowania towarów (HS) – klasyfikacja określonych partii ryżu

Postępowanie przed sądem krajowym dotyczyło sporu toczącego się pomiędzy spółką Algemene Scheeps Agentuur Dordrecht BV (zwaną dalej „ASAD”) a Inspecteur der Belastingdienst – Douanedistrict Rotterdam (zwanym dalej „inspektorem”), którego przedmiotem była klasyfikacja określonych partii ryżu. Spółka ASAD, działając jako agent celny, dokonała zgłoszenia do niderlandzkiego urzędu celnego przywozu partii ryżu o danej masie, opisanego jako „ryż częściowo bielony długoziarnisty, o stosunku długości do ... 2 strony - 8299 zanki [...]
6/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość