Znajdź artykuł

Kolejne zmiany w SAD

Ustawa z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks celny i ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 12, poz. 92) wprowadziła z dniem 1 stycznia 2002 r. nowy system zwolnień celnych. Dotychczasowe zwolnienia celne zawarte w art. 190 Kodeksu celnego zastąpione zostały kilkudziesięcioma nowymi przepisami (art. 1901 – art. 19048) odzwierciedlającymi unijny system zwolnień celnych (rozporządzenie Rady (EWG) nr 918/83). [...]
1/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość