Znajdź artykuł

Kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców

Another facilitation for entrepreneurs

W marcu i kwietniu br. Służba Celna rozszerzyła zakres niektórych dotychczasowych ułatwień, a także zaproponowała nowe. Część rozwiązań zgłosili bezpośrednio przedsiębiorcy. Nowe ułatwienia są stosowane przy przeładunkach towarów, otwieraniu procedury TIR oraz przy  procedurach awaryjnych w eksporcie. Ułatwienia mają na celu odformalizowanie dotychczas stosowanych procedur: 1)    Począwszy od 10.03.2015 r. rozszerzono możliwość stosowania instytucji zgody na samodzielne zdejmowanie i zakładanie zamknięć celnych w procesie konsolidacji przesyłek na operacje wywozowe rozpoczęte w innych krajach członkowskich, ze wskazanym urzędem wyprowadzenia w Polsce.[...]
5/2015 str. 201

Kup aby przeczytać całość