Znajdź artykuł

Kolejne spory handlowe na linii UE – Chiny

Przed akcesją, udział Polski w unijnym rynku truskawek wynosił 70%, zaś obecnie ok. 40%. Spadek nastąpił w wyniku wzmożonego importu z krajów spoza UE, jak np. Chin i Maroka. 30 maja br. Polska złożyła wniosek do Komisji Europejskiej o ochronę europejskiego rynku truskawek, głównie przed importem z Chin, w ramach procedur WTO, z uwagi na zaobserwowany wzmożony wzrost importu, spadek polskiego udziału w rynku truskawek mrożonych oraz pogorszenie sytuacji ekonomicznej chłodni i zakładów, które zajmują się mrożeniem. ...  [...]
7/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość