Kolejna batalia celników w sprawie ustawy o służbie celnej – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Kolejna batalia celników w sprawie ustawy o służbie celnej

Nie po raz pierwszy celnicy zapowiedzieli podjęcie akcji protestacyjnej oraz strajku typu włoskiego. Ostatnio przyczyną takiej zapowiedzi był brak realizacji porozumień zawartych w końcu ubiegłego roku. Porozumienie to oprócz ustalenia ogólnych zasad dotyczących sytuacji pracowników administracji celnej - zbliżonej do sytuacji funkcjonariuszy Straży Granicznej - przewidywało także harmonogram prac nad tą ustawą. Gwarantem wykonania Porozumienia z dnia 30 listopada 1998 r. był Prezes Rady Ministrów, Jerzy Buzek.[...]
4/1999 str. 0

Kup aby przeczytać całość