Kodeksy etyki celnej Australii i Węgier – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Kodeksy etyki celnej Australii i Węgier

Przyjęcie przez polskie służby celne Kodeksu Etyki Celnej skłania do porównań z podobnego rodzaju dokumentami funkcjonującymi w innych krajach. Poniżej przedstawiamy krótkie omówienie australijskich i węgierskich kodeksów etyki celnej.[...]
11/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość