Kodeksowe zwolnienia celne (część siódma – mienie przesiedlenia i dyplomatów) – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Kodeksowe zwolnienia celne (część siódma – mienie przesiedlenia i dyplomatów)

I. Stosownie do postanowień art.190 § 1 pkt 6 Kodeksu celnego zwolnione od cła są rzeczy stanowiące mienie: a) osoby fizycznej, będącej w rozumieniu przepisów prawa dewizowego osoba krajową, przebywającej czasowo za granicą za zgodą władz kraju pobytu przez co najmniej 1 rok, które służyły tej osobie do użytku osobistego lub domowego, b) osoby fizycznej, będącej w rozumieniu prawa dewizowego osoba zagraniczną przez co najmniej 1 rok, przybywającej do kraju na pobyt stały, które służyły tej osobie do użytku osobistego lub domowego - z zastrzeżeniem nieodstępowania przez okres 2 lat, licząc od dnia dopuszczenia do obrotu. [...]
1/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość