Znajdź artykuł

Kodeksowe zwolnienia celne (część czwarta)

Art.190 § 1 pkt 34 ustawy z dnia 9 stycznia 1997r. - Kodeks celny (Dz.U. Nr 23, poz.117 z późn.zm.) stanowi, że wolne od cła są środki trwałe stanowiące przedmiot wkładu niepieniężnego podmiotu zagranicznego, z zastrzeżeniem nieodstępowania przez okres 3 lat, licząc od dnia dopuszczenia do obrotu.[...]
4/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość