Znajdź artykuł

Kodeks Karny Skarbowy – system

Oferta wydawnicza książek z zakresu prawa karnego skarbowego jest raczej bogata, niemniej jednak trudno jest ujawnić jakiekolwiek opracowanie prezentujące pełną problematykę prawa karnego skarbowego (zwłaszcza z uwagi na jego unikatową strukturę). System prawa karnego skarbowego to przecież blisko 10 tysięcy różnych powiązanych przepisów prawa. Warto dlatego zwrócić uwagę na to, że ostatnio opublikowano ważne opracowanie pod tytułem „Kodeks karny skarbowy – System”; Autor Feliks Prusak, Warszawa 2011, Wyd. C. H. Beck, stron 504. Jest ono godne uwagi ze względu na całościowe ujęcie systemu prawa karnego skarbowego oraz wielką przydatność w ocenie różnych przejawów naruszenia przepisów prawa podatkowego czy prawa celnego. Nie można tego odnosić do innych opracowań podręcznikowych czy komentarzy. [...]
6/2011 str. 0

Kup aby przeczytać całość