Kodeks celny – wolne obszary celne i składy wolnocłowe – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Kodeks celny – wolne obszary celne i składy wolnocłowe

Znana już dosyć dobrze w Polsce instytucja wolnego obszaru celnego znalazła swoje uregulowanie również w ustawie z dnia 9 stycznia 1997 r. Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117), która to regulacja od 1 lipca 1997 roku zastąpi obecnie obowiązującą ustawę z 28 grudnia 1989 roku Prawo celne (tj. z 1994 r. Nr 71, poz. 312. z późn. zm.). Obok instytucji w.o.c. kodeks celny wprowadza do systemu prawa celnego instytucję składu wolnocłowego. Poprzez zapis art. 168 § 4 Kodeksu celnego - gdzie określono, że wszelkie postanowienia ustawy Kodeks celny odnoszące się do wolnych obszarów celnych odnoszą się również do składów wolnocłowych - ustawodawca zatarł różnicę pomiędzy dwiema instytucjami Prawa celnego. Wszystko wskazuje na to, że dopiero praktyka gospodarcza będzie kształtować instytucje składu wolnocłowego, w kontekście przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków i kryteriów tworzenia i znoszenia wolnych obszarów celnych i składów wolnocłowych. [...]
6/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość