Kodeks celny Unii Europeskiej i przepisy wykonawcze – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Kodeks celny Unii Europeskiej i przepisy wykonawcze

Wstęp Nadrzędność umów międzynarodowych wobec ustawodawstwa krajowego i droga do ustawodawstwa celnego Unii Europejskiej Coraz bardziej postępuje proces integracji Polski z Unią Europejską. Stopień zaawansowania mierzony jest między innymi i stopniem implementacji na naszym gruncie rozwiązań prawnych, w tym i związanych z regulacji odnoszącymi się do prawa celnego. Jest to jeden z istotnych wymogów przyjęcia nas do tego ugrupowania. Chodzi o to, by stopniowo polskie rozwiązania prawne były zbliżane do rozwiązań unijnych. Im szybciej wystąpi ich tożsamość, tym szybciej będziemy gotowi do wejścia do tego ugrupowania. Jeśli proces ten jednak będzie się opóźniać z różnych powodów, to wówczas znajdzie zastosowanie konstytucyjna zasada nadrzędności prawa międzynarodowego, w tym przypadku prawa unijnego. [...]
4/1999 str. 0

Kup aby przeczytać całość