Kodeks celny Unii Europejskiej – wzór dla polskiego prawa celnego cz. X – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Kodeks celny Unii Europejskiej – wzór dla polskiego prawa celnego cz. X

W poprzedniej części rozpoczęto omawianie tematyki Długu Celnego. Poza jej kontynuowaniem, w niniejszej części omówione zostaną ostatnie Działy Kodeksu Celnego Wspólnot Europejskich, a tym samym zakończony zostanie cały cykl artykułów. Poprzednio opisane rozdziały Kodeksu dotyczyły “zabezpieczenia kwoty długu celnego” i “powstania długu celnego”. Kolejny Rozdział, w artykułach 217 do 232, reguluje “Pokrycie długu celnego”. [...]
3/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość