Kodeks celny unii europejskiej – wzór dla polskiego prawa celnego cz. VII – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Kodeks celny unii europejskiej – wzór dla polskiego prawa celnego cz. VII

W poprzednich częściach omówiono procedury uszlachetniania czynnego i biernego, które należą do grupy procedur zawieszających i gospodarczych. Przypomnijmy, że ze względu na liczne analogie obu rodzajów uszlachetniania, kolejność omawianych procedur została wówczas nieco zmieniona w stosunku do przyjętej w Kodeksie Celnym Wspólnot Europejskich. W niniejszej części omówione zostaną dwie pozostałe procedury z tej grupy: “przetwarzanie pod kontrolą celną” i “odprawa czasowa”. Przedstawiony zostanie również opis dwu ostatnich procedur celnych: “wywóz” i “tranzyt wewnętrzny”. [...]
11/1996 str. 0

Kup aby przeczytać całość