Kodeks celny unii europejskiej – wzór dla polskiego prawa celnego cz. VI – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Kodeks celny unii europejskiej – wzór dla polskiego prawa celnego cz. VI

W poprzedniej części omówiono procedurę uszlachetniania czynnego należącą do grupy tzw. procedur zawieszających i gospodarczych. Przedstawiony w poprzedniej części dość szczegółowy opis procedury i liczne analogie do procedury uszlachetniania biernego uzasadniają pewne odejście od kolejności w jakiej procedury przedstawia Kodeks Celny Wspólnot Europejskich. Przełóżmy do następnej części opisu Kodeksu dwie procedury, które w rzeczywistości określone są w artykułach następujących po artykułach dotyczących uszlachetniania czynnego. Te dwie procedury to : przetwarzanie pod kontrolą celną i odprawa czasowa. Omówmy zatem procedurę uszlachetniania biernego. [...]
10/1996 str. 0

Kup aby przeczytać całość