Znajdź artykuł

Kodeks celny Unii Europejskiej – wzór dla polskiego prawa celnego cz. IX

W poprzednich częściach omówiono zasadnicze elementy Kodeksu Celnego Wspólnot Europejskich związane z aspektem czysto celnym tzn. elementy określające postępowanie organów celnych i osób w związku z danym sposobem przemieszczania się towaru na obszarze celnym. W niektórych przypadkach już wówczas opisywano w Kodeksie zasady obliczania należności przywozowych lub wywozowych - zależnie od przeznaczenia celnego towaru. Jednak ponieważ pobór należności, co wynika z fiskalnej funkcji cła, pozostaje podstawowym zadaniem dla administracji celnej, w Kodeksie tematyka ta została omówiona w odrębnym, dość obszernym Dziale VII zatytułowanym “Dług Celny”. [...]
2/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość