Kodeks Celny Unii Europejskiej -wzór dla polskiego prawa celnego – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Kodeks Celny Unii Europejskiej -wzór dla polskiego prawa celnego

Integracja z Unią Europejską wymaga szeregu działań dostosowawczych, przede wszystkim w sferze legislacji. Bardzo wyraźnie wskazuje na taką potrzebę BIAŁA KSIĘGA Komisji Europejskiej „przygotowanie krajów stowarzyszonych Europy Środkowej i Wschodniej do integracji z jednolitym rynkiem Unii”. Dla członkostwa Polski w Unii Europejskiej, która opiera się przede wszystkim na integracji gospodarczej, ogromne znaczenie będzie miało[...]

Kup aby przeczytać całość