Kodeks celny przewiduje szereg delegacji ustawowych. Ministerstwo Finansów przekazało pakiet 18 projektów aktów wykonawczych do uzgodnień i opinii międzyresortowych. – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Kodeks celny przewiduje szereg delegacji ustawowych. Ministerstwo Finansów przekazało pakiet 18 projektów aktów wykonawczych do uzgodnień i opinii międzyresortowych.

Kodeks celny przewiduje szereg delegacji ustawowych. Ministerstwo Finansów przekazało pakiet 18 projektów aktów wykonawczych do uzgodnień i opinii międzyresortowych. Poniżej przedstawiamy projekty tytułów. Użyte w tekście artykuły i paragrafy dotyczą ustawy Kodeks celny.[...]
2/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość