Kodeks celny: procedury zawieszające i gospodarcze procedury celne – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Kodeks celny: procedury zawieszające i gospodarcze procedury celne

Polski Kodeks celny, wzorując się na Kodeksie celnym Wspólnot Europejskich, wprowadza szczegółowe regulacje dotyczące procedur zawieszających i gospodarczych procedur celnych. W niniejszym artykule omówione zostały podstawowe zasady dotyczące poszczególnych procedur oraz przepisy ogólne, wspólne dla wszystkich procedur. Szczegółowe kwestie dotyczące poszczególnych regulacji zostaną zaprezentowane w kolejnych artykułach. Procedury zawieszające i gospodarcze procedury celne uregulowane są w rozdziale 3 Kodeksu w art. 89 - 165. Procedury zawieszające to najogólniej procedury, których zastosowanie powoduje, że w stosunku do towarów objętych tymi procedurami nie powstaje w całości lub w części dług celny. Powodują więc zawieszenie płatności należności celnych. Jednakże kwota wynikająca z długu celnego, który może powstać w stosunku do towarów objętych procedurą zawieszającą, musi być zabezpieczona. [...]
5/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość