Kodeks Celny opublikowany – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Kodeks Celny opublikowany

W Dzienniku Ustaw Nr 23, poz. 117 opublikowana została ustawa z dnia 9 stycznia 1997 r. Kodeks celny. Kodeks wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1997 r. z wyjątkiem przepisów dotyczących przetwarzania pod kontrolą celna (art. 137-144), które obowiązywać będą od 1 stycznia 1998 r. Dotychczasowe przepisy Prawa celnego będą jeszcze obowiązywać w ściśle określonych przez ustawę przypadkach a mianowicie: 1. do postępowań wszczętych i nie zakończonych przed dniem wejścia w życie Kodeksu, z wyjątkiem postępowań dotyczących wydawania koncesji na prowadzenie agencji celnych i zezwoleń na prowadzenie składów celnych, [...]
4/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość