„Klient w centrum uwagi administracji” szansą dla Służby Celnej – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

„Klient w centrum uwagi administracji” szansą dla Służby Celnej

W dniu 09.05.2011r. w Warszawie odbyła się konferencja inaugurująca organizowany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów oraz współfinansowany ze środków Unii Europejskiej projekt pod nazwą „Klient w centrum uwagi administracji”, zwany w dalszej części „projektem”. Do udziału w w/w projekcie zakwalifikowanych zostało łącznie 100 urzędów administracji publicznej reprezentujących m.in. Policję, administrację skarbową, Inspekcję Weterynaryjną oraz Służbę Celną1. Na szczególną uwagę zasługują cele, które powinny zostać osiągnięte poprzez realizację projektu zarówno z punktu widzenia urzędów administracji publicznej (podniesienie świadomości kierownictwa i pracowników urzędów na temat służebnej wobec społeczeństwa funkcji administracji) jak i z perspektywy klienta urzędu (w szerokim znaczeniu - wzrost poziomu satysfakcji). [...]
6/2011 str. 0

Kup aby przeczytać całość