Znajdź artykuł

Klauzula antyoptymalizacyjna jako narzędzie przeciwdziałania unikaniu opodatkowania w podatku dochodowym

Anti-optimization clause as a tool to against the avoidance of taxation in tax

Stosowanie praktyk unikania od opodatkowania doprowadziło do ich ewolucji. Najczęściej praktyki te znajdują zastosowanie przy wykorzystaniu transgranicznych struktur i schematów. To z kolei wywołało reakcję organów administracji skarbowych w rozwiniętych gospodarczo krajach, np. Niemczech, Norwegii, Szwecji, Wielkiej Brytanii czego wyrazem stała się klauzula generalna przeciwko unikaniu opodatkowania (General Anti-Avoidance Rule – w skrócie GAAR) albo rozwinięta linia orzecznictwa sądowego zwalczająca nadużycia podatkowe (np. w USA).[...]
5/2019 str. 173

Kup aby przeczytać całość