Znajdź artykuł

Kierunki reform holdingowego unijnego prawa podatkowego Część II

Powołanie przepisów podatkowych regulujących funkcjonowanie holdingów międzynarodowych jest dziś koniecznością. Ciężar tego obowiązku niewątpliwie spoczywa na prawie unijnym. Jest to zadanie dość trudne, ponieważ osiągnięcie kompromisu pomiędzy interesami wszystkich państw członkowskich nie będzie łatwe. Na domiar wszystkiego niebagatelne znaczenie ma lobbing ze strony holdingów międzynarodowych, który jest dość silny. Mimo to, że potrzeby i interesy różnych stron w tworzeniu holdingowego prawa podatkowego są dość rozbieżne, zaczęły pojawiać się różne koncepcje dotyczące kompleksowego uregulowania podatkowej problematyki holdingów międzynarodowych.[...]
12/2013 str. 0

Kup aby przeczytać całość