Znajdź artykuł

Kierunki reform holdingowego unijnego prawa podatkowego Część I

Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza koncepcji dotyczących opodatkowania podmiotów powiązanych kapitałowo. Szczególnie dotyczy to podmiotów działających transgranicznie. Uregulowanie tej materii - jakże skomplikowanej i trudnej - spoczywa na prawie unijnym. Pojawia się wiele koncepcji, które w różny sposób próbują usankcjonować działalność transgraniczną holdingów. Warto zaprezentować wszystkie - poważniejsze - koncepcje, które niewątpliwie mają wpływ na kreowanie unijnego prawa podatkowe odnoszącego się do holdingów. Trzeba pamiętać, że problematyka ta stała się jedną z najważniejszych kwestii o charakterze podatkowym nie tylko dla samej Komisji Europejskiej, ale i dla poszczególnych państw członkowskich.[...]
11/2013 str. 0

Kup aby przeczytać całość