Znajdź artykuł

Kiedy refaktura a kiedy zwrot kosztów?

W praktyce podatnicy mają problem, jak odróżnić sytuację: kiedy mamy do czynienia z refakturowaniem, a kiedy ze zwrotem kosztów. Problem ten dotyczy również podmiotów świadczących usługi TSL Jest on o tyle istotny, że na gruncie podatku VAT obie instytucje rozliczane są w odmienny sposób. Warto zatem scharakteryzować refakturowanie i zwrot kosztów w celu ich ewentualnego rozróżnienia. [...]
8/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość